Kännetecken: Mycket smala vita framvingar som ibland är grå eller nästan svarta. Brun oval fläck 2/3 ut och utanför denna finns gråbrunt tvärband och brun fläck som har 3 utlöpare mot framkanten. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.

Lyonetia
clerkella

Körsbärslansettmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Betula pendula, Betula pubescens, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus spinosa, Pyrus communis, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia
Arterna är: Lika
Skillnad: Clerkella har en oval brun fläck 2/3 ut, medan prunifoliella har ett brunt utåtriktat streck från bakkanten halvvägs ut. Mörka former av clerkella har hela inre delen av framvingen mörk, medan den mörka formen av prunifoliella har brunsvartt längs hela framkanten och distinkt vitt mönster i det mörka i bakre halvan. Prunifoliella har antenner som är längre än framvingarna, hos clerkella är de kortare.
Kännetecken: Mycket smala vita framvingar. Brunt streck utåt från bakkanten 1/2 ut. I yttre delen finns brun och grå fläck med 4-5 utlöpare mot framkanten. En form har inre delen mest brunsvart. I spetsen svart fläck och svansliknande utskott.

Lyonetia
prunifoliella

Slånlansettmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Malus sylvestris, Prunus spinosa