Kännetecken: Vitgrå framvingar med spetsigt framhörn och vita bakvingar. Alla vingar utan teckning. Framträdande vingribba från vingbasen till mitten av vingen. Troligen försvunnen från Sverige.

Lithostege
farinata

Vit puckelmätare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 29-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Descurainia sophia
Arterna är: Lika
Skillnad: Griseata är mörkare och har två diffusa tvärlinjer som i regel är skönjbara.
Kännetecken: Grå vingar med ett eller två svaga mörkare tvärlinjer. Den yttre startar i framhörnet. Spetsigt framhörn. Framträdande vingribba från vingbasen till mitten av vingen. Troligen bara kvar lokalt i östra Skåne.

Lithostege
griseata

Grå puckelmätare

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 24-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Descurainia sophia, Erysimum cheiranthoides