Kännetecken: Metalliskt grå framvinge med gulorange tvärband 2/3 ut som har utåtriktat sidospår. Mörk fläck vid spetsen från vilken 5 mörka streck strålar ut i fransarna. Ljusgrå fjällpuckel vid bakhörnet. Ny i Sverige 2009

Leucoptera
lotella

Svartspetsad puckelmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lotus corniculatus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Lustratella har orange ända ut mot spetsen och det går ut till framkanten på totalt 3 ställen, medan det hos lotella bara når framkanten vid tvärbandet 2/3 ut och möjligen 1 gång till. Lustratella saknar svart stråle ut i fransarna snett bakåt från vingspetsen.
Kännetecken: Metalliskt grå framvinge med gulorange tvärband 2/3 ut som är sammanbundet med 2 framkantsfläckar utanför i samma färg. Vitt mellan och utanför det orange och svart stråle ut i fransarna. Ljusgrå fjällpuckel vid bakhörnet.

Leucoptera
lustratella

Johannesörtspuckelmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 3-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum