Kännetecken: Mörka centrala bandet har tydlig projektion utåt och flera parallella ljusa tvärlinjer utanför. Klara glänsande färger. Framvingen har starkt krökt framkant och är mycket rund i formen.

Lampropteryx
otregiata

Skogskärrsfältmätare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 21-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Asperula, Galium odoratum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Yttre begränsningen på mittfältet hos otregiata har tydliga projektioner utåt, medan det hos capitata istället är ett par mjuka inbuktningar. Capitatas pilfläckar i ytterfältet mycket tydligare än de hos otregiata. Capitata har gul kropp.
Kännetecken: Mittfältet är brett och svart eller mörkbrunt. Utanför mörka fältet finns svarta pilspetsar med ljus kant samt ljusa gulaktiga ribbor. Kroppen är distinkt gulbrun. Hanen vilar med stjärten uppåt.

Ecliptopera
capitata

Gulryggig fältmätare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Impatiens noli