Kännetecken: Hanens framvingar med beige ton och mörkare i främre halvan, honans vita utan teckningar. Framvingarna smalare än för liknande arter i Lymantriidae. Observerad bara 1 gång i Sverige (1987).

Laelia
coenosa

Agspinnare

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 30-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Festuca, Phragmites, Sparganium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Honan hos coenosa lite lik. Coenosa har dock mycket smalare framvinge ingen svart bandning på benen.
Kännetecken: Vingar och kropp helt vita och vingarna med sidenglans. Benen randiga i svart och vitt.

Leucoma
salicis

Videspinnare

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 37-58 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus tremula, Quercus, Salix caprea