Kännetecken: Gråbruna framvingar med vit pudring. Ett brunorange tvärband 1/3 ut och ett 4/5 ut som båda delvis har svarta kanter. Tofs av resta svarta fjäll precis innanför inre tvärbandet. 1-2 svarta diskpunkter.

Khorassania
compositella

Alvarmolnmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 20-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Palumbella normalt gråare grundfärg och mer rödaktiga tvärband, dock är en del exemplar brunare med mer orange tvärband och kan vara mycket lika. Det yttre rödaktiga tvärbandet har en tydligare sväng hos palumbella, skarpare inre svart begränsning och saknar yttre svart begränsning vilket compositella ofta delvis har. Compositella flyger tidigare på året, men det finns visst överlapp.
Kännetecken: Brungrå framvingar med vit pudring. Ett brunrött tvärband 1/3 ut och ett 4/5 ut. Det inre har svarta kanter och viker av inåt mot framkanten. Det yttre är kurvigt med svart inre kant. Tofs av resta svarta fjäll precis innanför inre tvärbandet.

Pempelia
palumbella

Jungfrulinsmott

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 21-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Erica tetralix, Helianthemum, Polygala vulgaris, Thymus serpyllum