Kännetecken: Karakteristisk med gulbruna framvingar med ljusare gulaktigt tvärband 2/3 ut med mörk skuggning utåt. Mörkbrun punkt halvvägs ut och rundat mörkt tvärband 1/4 ut. Ny art 2019.

Isturgia
arenacearia

Sandängsmätare

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 21-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fabaceae
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Chlorosata är större och har mörk skuggning inåt på den ljusa tvärlinjen 2/3 ut samt ljus tvärlinje utanför denna, medan arenacearia har bredare mörk skuggning utåt från tvärlinjen och saknar ljus tvärlinje nära ytterkanten.
Kännetecken: Omisskännelig. Två silvriga tvärlinjer med brun skuggning begränsar mittfältet, nära ytterkanten ytterligare en diffus rak linje och svart diskpunkt är karakteristiskt.

Petrophora
chlorosata

Ormbunksmätare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 27-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pteridium aquilinum