Kännetecken: Variabel. Brunsvarta framvingar med diffusa vita tvärband 1/3 och drygt 1/2 ut. Ofta vit fläck vid bakhörnet och vita framkantsfläckar långt ut. Vissa helt mörka. Huvudet har rostbruna eller gulbruna hårlika fjäll.

Infurcitinea
ignicomella

Tallavmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Laevigella har en mer purpurskimrande framvinge med mörka fläckar och gulaktiga fläckar inklusive små fläckar längs nästan hela framkanten, medan ignicomella saknar purpurglans och har renare vita fläckar som oftast bildar diffusa tvärband och aldrig så många små fläckar längs framkanten.
Kännetecken: Framvingen strimmig i svart och purpurblått med diffus ljus fläck i främre halvan knappt halvvägs ut och ljusa fläckar längs framkanten. Antydan till ljus fläck vid bakhörnet. Gul bakspets på mellankroppen. Huvudet gulaktigt.

Monopis
laevigella

Fällmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: