Kännetecken: Mörkbrun framvinge och ockragult huvud. En skarp vit fläck mitt på bakkanten och en vid bakhörnet. Hanen har kamtandade antenner.

Incurvaria
masculella

Mörk kambladskärare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus sylvatica, Quercus, Rosa, Tilia, Vaccinium
Arterna är: Lika
Skillnad: Hanen av masculella har tydligt kamtandade antenner. Oehlmanniela har 1-2 ljusa fläckar också vid framkanten. Honan av mascullella har ibland en liten ljus fläck vid framkanten. Denna sitter då längre in än den ljusa fläcken vid bakhörnet, medan om oehlmanniela har bara 1 ljus fläck så sitter den längre ut än fläcken vid bakhörnet. Oehlmanniela flyger senare.
Kännetecken: Mörkbrun med orangegult huvud. Två tydliga ljusa fläckar vid bakkanten och även 1-2 ljusa fläckar långt ut på framkanten. Båda könen har trådformiga antenner.

Incurvaria
oehlmanniella

Blåbärsbladskärare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cornus sanguinea, Prunus, Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus