Kännetecken: Största lavmätaren. Grå eller gråbruna vingar. Två centrala svarta tvärlinjer går samman till en fläck nära bakkanten. Liten svart diskpunkt på framvingen. Hanen har yviga kamtandade antenner förutom sista 2 mm.

Hypomecis
roboraria

Större eklavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 40-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus, Salix, Ulmus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hos secundaria bildar yttre tvärlinjen en halvmåne vid bakkanten, medan den hos roboraria går rakare mot bakkanten och bildar rektangulär fläck med centrala tvärlinjen. Roboraria är tydligt större och i regel gråare. Ljus kvadratisk fläck vid ytterkanten mitt på framvingen hos secundaria.
Kännetecken: Yttre tvärlinjen halvmåneformad nära bakkanten och går i (stort sett) ihop med den centrala tvärlinjen. Ljus kvadratisk fläck vid ytterkanten mitt på framvingen.

Peribatodes
secundaria

Granlavmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 31-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus communis, Picea abies, Pinus sylvestris, Thuja occidentalis