Kännetecken: Silvergrå framvingar med ett diffust avgränsat brett svart tvärband centralt med vit inre begränsning. Par av svarta prickar 3/4 ut och svarta fjäll dominerar ut mot spetsen.

Hypatopa
segnella

Blandskogsförnamal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Asperipunctella är större och har enfärgat gråsilvriga framvingar med fläckar av resta svarta fjäll, medan segnella har en mer skiftande teckning och inte lika tydligt resta fjäll.
Kännetecken: Karakteristisk. Silvergrå glansiga framvingar med 3 fläckar med resta svarta fjäll 2/5 ut med den bakre störst samt par av små fläckar med resta svarta fjäll 1/5 och 4/5 ut.

Wockia
asperipunctella

Aspraspmal

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: