Kännetecken: Smala silvergrå framvingar med 4-5 rundade svarta fläckar centralt. Huvudet litet med liggande fjäll och palperna uppåtriktade.

Hypatopa
binotella

Barrskogsförnamal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 19-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea, Pinus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Juniperella har långa buskiga och framåtriktade palper, medan binotella har smala uppåtriktade palper. Juniperella har ett diffust ljust tvärband utanför de centrala svarta fläckarna.
Kännetecken: Ej inlagda

Dichomeris
juniperella

Grå ennålmal

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus communis