Kännetecken: Varierar i mörkhet men alltid med grågrön ton och inifrån är det ett ljust rotfält, mörkt tvärband, smalare ljust och oregegelbundet mellanfält och brett mörkt ytterfält. Begränsningen av rotfältet viker av utåt vid bakkanten.

Hydriomena
impluviata

Gaffeltaggad fältmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 27-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Ruberata har en hel del roströda fjäll. Hos impluviata är de färgade fjällen istället grågröna. Yttre begränsningen av det ljusa mittfältet är i främre halva mer rundad hos impluviata (syns tydligare på undersidan), medan den hos ruberata är mer vinklat (viker av inåt mot framkanten). Ruberata har svart streck från vinghörnet som bildar halvcirkel med yttre begränsningen hos det ljusa mittfältet. Hos impluviata är detta streck kortare och inte lika tydligt.
Kännetecken: Varierar i mörkhet men alltid med roströd ton och inifrån är det ett ljust rotfält, mörkt tvärband, ljust och oregegelbundet mellanfält och brett mörkt ytterfält. Begränsningen av rotfältet viker av utåt vid bakkanten.

Hydriomena
ruberata

Rödtonad fältmätare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 28-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea