Kännetecken: Varierar i mörkhet men alltid med grågrön ton och inifrån är det ett ljust rotfält, mörkt tvärband, smalare ljust och oregegelbundet mellanfält och brett mörkt ytterfält. Begränsningen av rotfältet viker av utåt vid bakkanten.

Hydriomena
impluviata

Gaffeltaggad fältmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 27-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana
Arterna är: Lika
Skillnad: Vissa former av furcata kan vara ganska lika impluviata. Furcata känns igen på att de svarta tvärlinjerna startar som svarta fläckar vid framkanten. Furcatas framvingar är typiskt mer vattrade än impluviata vilket syns tydligast i det ljusa mittfältet..
Kännetecken: Mycket variabel. I regel grön ton, men kan också ha en röd ton. Typiskt är att att de svarta tvärlinjerna börjar som breda fläckar vid framkanten och att framvingarna nästan alltid har riklig mörk vattring.

Hydriomena
furcata

Vattrad fältmätare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 23-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Corylus, Salix caprea, Vaccinium myrtillus