Kännetecken: Vitgrå vingar med rostbruna fjäll. Två diffusa men karakteristiska rödbruna tvärlinjer som varierar i styrka.

Hydrelia
sylvata

Alälvmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Salix
Arterna är: Lika
Skillnad: Cambrica har i regel tydligare svarta tvärlinjer och de två karakteristiska spetsarna på yttre svarta begränsningen av mittfältet. Sylvatas två rostbruna tvärlinjer är mer distinkta än motsvarande tvärlinjer hos cambrica. Hanen hos cambrica har kamtandade antenner, hos sylvata har båda könen trådformiga. Sylvata håller framvingarna mer utåt vid vila.
Kännetecken: Vitt mittfält som begränsas av två svarta tvärlinjer. Den yttre av dessa har karakteristiska spetsar utåt mitt på vingen. Utanför och innanför mittfältet finns flera diffusa rostfärgade tvärlinjer.

Venusia
cambrica

Rönnmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 24-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Sorbus aucuparia, Vaccinium