Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med mörkbrunt tvärband som löper genom diffus njurfläck. Inre begränsningen av tvärbandet i stort sett vinkelrätt mot bakkanten och möts vid bakkanten av mer diffust mörkt yttre tvärband.

Heliothis
viriplaca

Kardväddsknölfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 30-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Apiaceae, Artemisia, Centaurea jacea, Crepis, Ononis, Rumex, Silene, Trifolium
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Viriplaca har inre begränsningen av det mörka mittfältet vinkelrätt mot bakkanten, medan det hos maritima går in mot vingbasen.
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med mörkbrunt tvärband som löper genom diffus njurfläck. Inre begränsningen av tvärbandet viker av inåt mot bakkanten och möts vid bakkanten av mer diffust mörkt yttre tvärband. Sällsynt migrant.

Heliothis
adaucta

Stäppknölfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 28-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Erica, Typha latifolia