Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med 3 vågiga svarta tvärlinjer, stor ljus oval och även en stor tydlig njurfläck. Vingfransarna omväxlande vita och svarta.

Hadena
irregularis

Ockragult nejlikfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Delphinium, Dianthus, Gypsophila, Silene
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Liknande nyans, men stora skillnader i teckning. Ochroleuca har ett mörkt centralt tvärband som är avnupet i mitten och med breda vita kanter, irregularis stor ljus oval och vågiga svarta tvärlinjer.
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med mörkt centralt tvärband som är avnupet i mitten och har breda vita kanter. Vit tvärlinje i ytterfältet. Vingfransarna omväxlande vita och svarta.

Eremobia
ochroleuca

Ockragult ängsfly

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 33-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alopecurus, Dactylis, Elymus, Phleum, Secale