Kännetecken: Omisskännelig höstflygare. Framvingar vackert tecknade i grönt, svart och vitt med stor grön oval och diskpunkt.

Griposia
aprilina

Grönt ekfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 42-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Populus, Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Bara färgen likartad. Stor skillnad i teckning och dessutom olika flygtid som knappast överlappar.
Kännetecken: Omisskännelig sommarflygare. Vackra framvingar tecknade i grönt, svart och vitt med längsgående gröna stråk och smal svart njurfläck. Randiga vingfransar med dominerande svart.

Moma
alpium

Åsfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 30-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Populus nigra, Quercus, Sorbus