Falseuncaria ruficiliana Gullviveblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala vitgrå framvingar med brett S-svängt rödbrunt tvärband knappt halvvägs ut som tunnas ut mot framkanten och som har vit kant. Rödbrun teckning i ytterfältet. Vingfransarna kontrasterande brunorange,
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bellis perennis, Linaria vulgaris, Primula farinosa, Primula veris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ruficiliana har kontrasterande rödbruna vingfransar, medan de hos heydeniana är gråvita med mörkgrå fläckar och tydlig mörkgrå linje precis innanför, Heydeniana har bredare framvingar med mer rundad framkant och inte lika mycket rödbrun teckning längst ut på vingen.

Cochylidia heydeniana Gråbinkevecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulvita framvingar med vinklat rödbrunt tvärband knappt halvvägs ut som är mörkgrått vid framkanten. Svart prick vid bakkanten nära hörnet. Mörkgrå framkant längst in. Grå fläckar i vingfransarna. Brun vattring långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erigeron acer, Solidago virgaurea