Kännetecken: Enfärgade gulbruna eller gråbruna framvingar med kontrasterande gulorange huvud och mellankropp.

Evergestis
aenealis

Bergsenapsmott

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Accolalis har normalt bl.a. en tvärlinje 2/3 ut, men kan ibland vara mycket diffust tecknad. Aenealis har kontrasterande gulorange huvud och mellankropp, medan accolalis har huvud och mellankropp i samma nyans som vingarna.
Kännetecken: Gråbruna framvingar, mörkare i ytterfältet. Diffus oval och oregelbunden njurfläck markerade med mörk kant. Två mörka tvärlinjer, yttre taggig och gör mjuk sväng i främre halvan och sedan skarp sväng inåt. Fåtal obsar på 1940-talet.

Udea
accolalis

Bymott

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picris, Senecio vulgaris