Kännetecken: Variabel. Framvingarna ofta halmfärgade, men kan vara grå och även mörkt bruna. Stor och ljus oval och njurfläck. I regel svart fläck i bakre delen av njurfläcken. Ytterfältet utanför våglinjen ofta mörkare.

Euxoa
cursoria

Sandfältsjordfly

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 31-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aira praecox, Asparagus, Atriplex, Honckenya peploides, Lathyrus, Rumex
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Cursoria har inte lika smal njurfläck och den bakre delen har i regel en svart fläck. Ytterfältet är i regel mörkare hos cursoria.
Kännetecken: Variabel. Framvingarna i regel ganska enfärgat gråbruna. Relativt smal njurfläck. Centrala vingribban ofta ljus.

Euxoa
eruta

Dunkelt jordfly

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 29-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: