Kännetecken: Relativt stor. Hanen har 6 gula tvärband på bakkroppen, honan 5. Gula tvärstreck på skuldrorna. Bruna antenner. Genomskinliga vingar förutom kort rostbrunt streck från framkanten mitt på. Honan kan ha rödpudrade framvingar,

Eusphecia
melanocephala

Mindre poppelglasvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Melanocephalus är större och kraftigare, har inte lika breda tvärband längst ut på bakkroppen och har gula streck på skuldrorna, medan hylaeiformis istället har ett diffust gult tvärband längre bak på mellankroppen. Melanocephalus har bruna antenner, hylaeiformis svarta.
Kännetecken: Smala framvingar som är genomskinliga förutom orangebruna kanter och ett centralt mörkt tvärband. Sex gula tvärband på bakkroppen och orange pudring på analtofsen. Gult tvärstreck på mellankroppen.

Pennisetia
hylaeiformis

Hallonglasvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 22-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus idaeus