Kännetecken: Omisskännelig. Vita framvingar med gulbruna fläckar som bildar 4 mer eller mindre brutna tvärband. Gulbruna fläckar med svart inslag längs framkanten och även längs ytterkanten där de går ut i fransarna. Inte sedd på många år i Sverige.

Eupoecilia
cebrana

Hedblomstervecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 15-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Helichrysum arenarium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hos cebrana har tvärbandet längst ut utlöpare ut mot ytterkanten ut i vingfransarna. Cebrana har också ett stort antal mindre fläckar längs framkanten med svarta inslag.
Kännetecken: Omisskännelig. Silvervita glansiga vingar med 4 distinkta gulbruna tvärband där ibland något kan vara brutet.

Aethes
margaritana

Röllikablomvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Chrysanthemum, Matricaria, Tanacetum vulgare