Kännetecken: Karakteristisk teckning med mörkt tvärband som omges av beige och rödbruna fält. Yttre begränsningen av det mörka fältet med dubbelkrökning vid framkanten. Bakkroppen beige med mörkare andra segment. Ny art 2013.

Eupithecia
pulchellata

Fingerborgsmalmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Digitalis
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Pulchellata är större. Yttre begränsningen av det mörka tvärbandet är rakt eller mjukt rundad vid framkanten hos linariata, medan den hos pulchellata har dubbelkrökning. Den inre begränsningen är mer vinklad nära framkanten hos linariata, medan den är mer rundad hos pulchellata. Möjligen är det andra bakkroppssegmentet mer kontrasterande hos linariata. Pulchellata bara funnen en enda gång i Sverige på Sandhammaren 2013.
Kännetecken: Karakteristisk teckning med mörkt tvärband som omges av beige och rödbruna fält. Yttre begränsningen av det mörka fältet rak eller rundad vid framkanten. Bakkroppen beige med mörkt andra segment.

Eupithecia
linariata

Gulsporrmalmätare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Linaria vulgaris