Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med 3 silvriga tvärband (1/6,1/2,3/4 ut). De två inre når inte bakkanten, medan det yttre är vinklat strax före bakkanten. Silvrig fläck i spetsen. Gulvitt huvud. Antennerna mörka i inre och vita i yttre delen.

Eteobalea
tririvella

Strecksilvermal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Tririvella har tre jämnsmala nästan kompletta silvriga tvärband, medan anonymella har tre framkantsfläckar och två bakkantsfläckar.
Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med metalliska fläckar. 3 stycken vid framkanten (1/2,1/2,3/4 ut), 2 vid bakkanten (inre mot 2:a vid framkanten) samt små i bakre delen av yttre delen. Gulvitt huvud. Antennerna har 5 vita ringar långt ut.

Eteobalea
anonymella

Fläcksilvermal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: