Kännetecken: Varierar med grå framvingar med mörka tvärlinjer. Inre tvärlinjen rak med skarpa vinklingar. Skarp vinkling av yttre tvärlinjen runt diskfläcken som är tydligt separerad från yttre tvärlinjen. Mellanfältet ganska jämnbrett

Epirrita
autumnata

Fjällhöstmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Larix, Salix
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Dilutata har taggig yttre tvärlinje medan den hos autumnata har ett rakare lopp med skarp vinkel runt den friliggande diskfläcken. Hos dilutata hänger diskfläcken ofta ihop med yttre tvärlinjen. Dilutata har tydliga spetsar inåt från yttre tvärlinjen. Hanarna kan skiljas åt på undersidan av bakkroppsspetsen vilket är säkraste skiljetecknet hos hanar.
Kännetecken: Varierar med grå framvingar med mörka tvärlinjer. Karaktäristiska taggar på yttre tvärlinjens begränsning mot mellanfältet. Yttre tvärlinjen går ofta genom diskfläcken om sådan finns.

Epirrita
dilutata

Töcknig höstmätare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 32-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Quercus