Kännetecken: Gråsvarta framvingar med många roströda fjäll. Två karakteristiska stora vita fläckar med skarp gräns mitt på bakkanten respektive vid bakhörnet. Båda genomkorsas av diffust beige band. Några vita hakar långt ut på framkanten.

Epinotia
trigonella

Vitfläckig björkrullvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Trigonella är större och har en mer jämngrå framvinge med rödbruna fjäll, medan demarniana är gråsvart i inre delen och mer rödbrun i yttre. Ytterkanten är insvängd hos demarninana som också har tydligare vita hakar längs framkanten och den vita fläcken mitt på bakkanten är smalare och smälter ofta nästan samman med ljus fläck vid framkanten.
Kännetecken: Gråsvart inre del och mer rödbrun yttre del. Stor vit fläck mitt på bakkanten och mindre vid bakhörnet. Gulvitt huvud och palper. Vita hakar längs framkanten. Ytterkanten insvängd i främre halvan.

Epinotia
demarniana

Björkrullvecklare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Salix caprea