Kännetecken: Gråbruna framvingar. Halvcirkelformad mörkbrun fläck långt vid bakkanten mellan två ljusa fält. Det inre ljusa fältet har en mörk inre begränsning i samma färg som halvcirkeln.

Epiblema
junctana

Krisslevecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Inula salicina
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Den mörka fläcken långt ut vid bakkanten är mer rundad hos junctana, medan uddmannianas är mer trekantig. Junctana har en bred mörk inre begränsning från bakkanten av det centrala ljusa fältet. Utanför den mörka fläcken har uddmanniana ett ljust tvärband som når ända till framkanten.
Kännetecken: Gråbruna framvingar. Trekantig rundad rödbrun fläck med vit kant långt ut vid bakkanten. Ljust fällt innanför denna och utanför ett ljust tvärband som når bakhörnet.

Notocelia
uddmanniana

Björnbärsvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 14-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus