Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med mer eller mindre tydligt rödbrunt stråk i bakre halvan. Småhackigt vitt tvärband 1/3 ut och ett lått vågigt 4/5 ut som båda har mörk skuggning. Två svarta långsmala diskpunkter.

Ephestia
elutella

Hömott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Biviella har en rödtonad vingbas, medan elutella istället har ett rödtonat stråk längs bakre delen av framvingen. Det inre tvärbandet är rakt hos biviella, medan det är småhackigt hos elutella. Diskpunkterna smälte ihop hos biviella, medan de är tydligt separerade hos elutella.
Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med rödbruna fjäll vid vingbas och på mellankropp. Rakt vitt tvärband 1/3 ut och ett krokigare 4/5 ut som båda har mörk skuggning mot mitten. Två svarta sammanfallande diskpunkter.

Vitula
biviella

Tallhängemott

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus