Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med mer eller mindre tydligt rödbrunt stråk i bakre halvan. Småhackigt vitt tvärband 1/3 ut och ett lått vågigt 4/5 ut som båda har mörk skuggning. Två svarta långsmala diskpunkter.

Ephestia
elutella

Hömott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Elutella har två vita tvärband med smal svart kant, medan segnella har en mer diffus inre vit begränsning av det breda svarta centrala tvärbdandet.
Kännetecken: Silvergrå framvingar med ett diffust avgränsat brett svart tvärband centralt med vit inre begränsning. Par av svarta prickar 3/4 ut och svarta fjäll dominerar ut mot spetsen.

Hypatopa
segnella

Blandskogsförnamal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: