Kännetecken: Renaste vingarna av flikmätarna. Yttre tvärlinjen är tämligen rak vid framkanten och breddas ofta där. Inre tvärlinjen har tydlig vinkel inåt strax innan framkanten.

Ennomos
erosaria

Ekflikmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Fagus, Populus, Pyrus, Quercus, Tilia, Ulmus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Quercinaria har två par sporrar på bakskenbenen, erosaria har endast ett par. Quercinaria har en knyck inåt och sedan svagt utåt på yttre tvärlinjen nära framkanten medan den hos erosaria istället i regel är rak och breddas. Erosaria har i regel renare vingar utan fläckar eller skuggning. Tvärlinjerna mer parallella i bakre delen hos quercinaqria.
Kännetecken: Yttre tvärlinjen svänger först inåt och sedan lite utåt precis vid framkanten. Inre tvärlinjen har tydlig vinkel inåt strax innan framkanten. Håller vingarna mindre uppresta än andra flikmätare.

Ennomos
quercinaria

Bokflikmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 31-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus, Tilia, Ulmus