Kännetecken: Störst av flikmätarna. Gott om spridda bruna fläckar. Tvärlinjerna saknas ofta nästan helt eller är svaga.

Ennomos
autumnaria

Höstflikmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 40-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Quercus, Salix, Tilia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Quercinaria saknar autumnarias bruna fläckar och har mer distinkta tvärlinjer.
Kännetecken: Yttre tvärlinjen svänger först inåt och sedan lite utåt precis vid framkanten. Inre tvärlinjen har tydlig vinkel inåt strax innan framkanten. Håller vingarna mindre uppresta än andra flikmätare.

Ennomos
quercinaria

Bokflikmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 31-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus, Tilia, Ulmus