Kännetecken: Variabel. Smala grå till rödbruna vingar kluvna strax utanför mitten. Liten svart fläck 1/3 ut och större 2/3 ut samt några små långt ut. Framvingarna hårt hoprullade. Svarta streck centralt längs bakkroppen.

Emmelina
monodactyla

Åkervindefjädermott

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Calystegia, Convolvulus arvensis
Arterna är: Lika
Skillnad: Mörka exemplar av monodactyla påminner om vafradactylus. Monodactyla smalare framvingar, normalt svarta streck centralt längs bakkroppen och mer distinkt mörk prick vid inskärningens bas och även mörk fläck länge in. En del exemplar av monodactyla dock nästan utan teckning.
Kännetecken: Framvingar gråbruna med mörk pudring, delade 2/3 ut. Innanför delningens bas finns ganska diffus lång mörk kil som hänger samman med mörk fläck vid framkanten intill delningens bas.

Oidaematophorus
vafradactylus

Brunt krisslefjädermott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 23-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: