Kännetecken: Vitgrå vingar med två taggiga tunna svarta tvärlinjer, en ringformad diskfläck mellan dessa och svarta prickar längs ytterkanten. Den yttre tvärlinjen gör en kraftig knyck inåt strax före framkanten.

Elophos
vittaria

Grå ringmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 25-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Campanula, Clematis, Vaccinium myrtillus, Vicia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Vittaria är ljusare och har i regel tydligare teckning, den yttre tvärlinjen gör kraftig knyck strax före framkanten och oftast tydliga svarta prickar längs ytterkanten. Hanen hos vittaria har kamtandade antenner.
Kännetecken: Gråmelerade vingar med i regel mycket diffus teckning som består av två taggiga tunna svarta tvärlinjer, en ringformade diskfläck mellan dessa och en vågig vit tvärlinje nära ytterkanten.

Gnophos
obfuscata

Större ringmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 33-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Plantago, Rubus, Rumex, Saxifraga, Sedum