Kännetecken: Vita framvingar med gulbruna tvärband och spridda svarta fjäll. Tydlig svart delningslinje i fransarna.

Elachista
pollinariella

Pollengräsmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Avena, Brachypodium sylvaticum, Festuca ovina, Festuca rubra, Poa pratensis, Poa trivialis, Trisetum flavescens
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Går knappast att med säkerhet skilja åt på utseendet. Pollinariella är tagen en enda gång i Sverige i Uppland 1924. Exemplar på Öland och Gotland kan med hög säkerhet antas vara subocellea, men exemplar på nya lokaler bör samlas in.
Kännetecken: Vita framvingar med gulbruna tvärband och spridda svarta fjäll. Tydlig svart delningslinje i fransarna.

Elachista
subocellea

Halvögongräsmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium pinnatum, Brachypodium sylvaticum