Kännetecken: Framvingar korta och trekantiga med glansig gräsgrön färg och bred vit bård längs framkanten som smalnar av mot framhörnet. Vitt huvud och vita bakvingar.

Earias
clorana

Grön pilspinnare

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix viminalis
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Vernana har silvergröna vingar med gröna tvärband, cloranas jämngröna med vit bård längs framkanten.
Kännetecken: Omisskännelig. Framvingar trekantiga och vitgröna med två gröna tvärlinjer. Fåtal fynd i södra Sverige.

Earias
vernana

Silverpoppelspinnare

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba