Kännetecken: Mycket variabel i färgen. Brett mittfält med bred projektion utåt och tydlig stor diskfläck. Färgen på mittfältet variera från till stora delar vitt till mörkbrunt och är ibland rödbrunt. Vit hel våglinje utanför mittfältet.

Dysstroma
truncata

Trubbvinklad fältmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 24-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Salix, Vaccinium
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Delvis varierande skillnader som bör användas tillsammans: Det ljusare tvärbandet mellan rotfält och mellanfält är vinklat hos citrata, men mjukt böjt hos truncata. Projektionen ut från mellanfältet är skarpare och smalare hos citrata. Den yttre vita våglinjen är bruten hos citrata men löper hela vägen hos truncata. Truncata har ofta större och kommaformad diskpunkt. På bakvingens undersida är mittlinjen mjukt böjd hos truncata men med tydlig vinkling hos citrata. Exemplar med ljust rödbrunt mittfält är truncata.
Kännetecken: Mycket variabel i färgen. Brett mittfält med skarp dubbel projektion utåt och liten diskfläck. Färgen på mittfältet variera från till stora delar vitt till mörkbrunt. Vit våglinje utanför mittfältet som är bruten i mitten.

Dysstroma
citrata

Spetsvinklad fältmätare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 25-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aster, Salix, Vaccinium myrtillus