Kännetecken: Framvingar rödbruna eller gulbruna. Svart punkt bakom ovalen. Yttre tvärlinjen har mörk skuggning utåt och mörka streck längs ribborna mellan denna och våglinjen

Diarsia
florida

Sumpängsjordfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Caltha palustris, Lamium, Primula, Rubus, Rumex, Urtica, Vaccinium
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Florida är större och möjligen rödare. I södra Sverige har rubi två generationer och då flyger florida i juli med en generation mellan rubis generationer. För säker identifiering av ovanligare florida krävs genitalieundersökning. (Även genitalierna är mycket lika.)
Kännetecken: Framvingar bruna med rosa ton. Svart punkt bakom ovalen. Grågul oval och njurfläck. Yttre tvärlinjen har mörk skuggning utåt och mörka streck längs ribborna mellan denna och våglinjen

Diarsia
rubi

Hallonjordfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 28-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Digitalis, Rubus idaeus, Rumex, Taraxacum, Vaccinium