Kännetecken: Framvingar rödbruna eller gulbruna. Svart punkt bakom ovalen. Yttre tvärlinjen har mörk skuggning utåt och mörka streck längs ribborna mellan denna och våglinjen

Diarsia
florida

Sumpängsjordfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Caltha palustris, Lamium, Primula, Rubus, Rumex, Urtica, Vaccinium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Dahlii har mer svängd vingframkant och generellt större och mer brun. Yttre tvärlinjen har ett ganska rakt förlopp och mörk skuggning hos florida, medan den hos dahlii gör korta bågar.
Kännetecken: Bred framvinge med starkt böjd framkant. Det yttersta fältet i regel mörkare än grundfärgen. Hane rödbrun med otydlig njurfläck och oval. Honan har ljus kant på njurfläcken (ibland även inuti).

Diarsia
dahlii

Fuktängsjordfly

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 28-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Plantago, Rubus, Salix, Taraxacum, Vaccinium myrtillus