Kännetecken: Framvingar grå utan teckning. Huvud grågult och palper gulaktiga. Bruna antenner som är drygt tre fjärdedelar av framvingelängden.

Denisia
obscurella

Grå barrskogspraktmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Subochreella är knuten till bokskog i södra Sverige och obscuerella till granskog i norra Sverige. Obscurella har helt bruna antenner, subochreellas antenner är ljusa med mörka ringar. Obscurella har grå framvingar medan de hos subochreella är mer bruna.
Kännetecken: Gråbruna framvingar som i regel har en ockra ton och är helt utan teckning. Gult huvud.

Agnoea
subochreella

Bokskogstubmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: