Deltote pygarga Vitfläckat glansfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med ljus, lite diffus oval och njurfläck. Karakteristiskt är den stora vita fläcken vid bakhörnet som når ungefär halvvägs till framkanten
 ©
♀+♂
Vingbredd: 20-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis, Dactylis, Deschampsia cespitosa, Lonicera, Molinia caerulea, Rubus idaeus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Deceptoria har vit teckning i rotfältet och det vita långt ut på vingen når fram till framkanten.

Deltote deceptoria Vitbandat glansfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med vitt rotfält och ett vitt tvärband i yttre delen av vingen som delar sig vid framkanten. Ljus men ganska diffus oval och njurfläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phleum pratense, Poa