Kännetecken: Framvingar brungröna med tre rosa fält varav ett längs ytterkanten med jämn inre begränsning. Bakvingar rosa med svart bas. Mellankropp brungrön med distinkt rosa teckning. Rosa streckad linje längs mitten av bakkroppen.

Deilephila
elpenor

Större snabelsvärmare

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 45-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calla palustris, Caltha palustris, Epilobium angustifolium, Galium, Impatiens, Menyanthes
Arterna är: Lika
Skillnad: Elpenor är större, rosa fältet vid ytterkanten på framvingarna har jämn inre begränsning, bakvingarna helt annorlunda liksom den rosa teckningen på mellankropp och bakkropp.
Kännetecken: Framvingar brungröna med rosa fält längs ytterkanten med ojämn inre begränsning. Bakvingar lika framvingarna med vitrosaskäckiga fransar. Mellankropp brungrön och rosa. Rosa tvärband på bakkroppen.

Deilephila
porcellus

Mindre snabelsvärmare

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 40-53 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium, Galium verum, Impatiens