Kännetecken: Grönbruna framvingar som ger ett murrigt intryck och har matt gul teckning. Ljusast är smal böjd njurfläck och minimal oval samt band av ljusa fläckar längs ytterkanten.

Dasypolia
templi

Tempelfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 35-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria, Angelica, Heracleum sphondylium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Vissa former av lucernea kan påminna om templi. Templi flyger tidigare och senare och upplevs murrigare och har ljusa bakvingar, medan lucernea har mörkgrå med vita fransar.
Kännetecken: Gråbruna till mörkgrå murriga framvingar. Oftast tydlig mörk inre och yttre tvärlinje med ljus kant. Diffus smal njurfläck och diffust mörkt tvärband i mellanfältet. Bakvingarna mörka med ljusa fransar.

Standfussiana
lucernea

Skiffergrått jordfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 36-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arenaria, Campanula, Cerastium, Primula, Saxifraga, Stellaria