Kännetecken: Grå framvingar med två karakteristiska breda bruna tvärband avgränsade utåt med vågig svart tvärlinje. Färgen kan variera lite, men teckningen konstant.

Cymatophorima
diluta

Ekblekmaskspinnare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 33-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Svagt tecknade exemplar av Tethea or kan påminna om diluta, men dilutas tvärband är bruna medan Tethea ors är grå och Tethea or har svart streck från framhörnet som diluta saknar.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med teckning som varierar en del. Lite diffus ljus oval och njurfläck som ibland är gulaktiga. Flera vågiga mörka tvärlinjer i innerfältet. Yttre tvärlinjen viker av utåt vid framkanten.

Tethea
or

Poppelblekmaskspinnare

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 34-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Salix