Kännetecken: Mörkbruna framvingar med brungul pudring i yttre delen. Dubbelt ljust oregelbundet tvärband strax innanför mitten som vidgas ocjh viker av inåt mot bakkanten. Vita streck från framkanten och svarta fläckar i spegeln.

Cydia
pactolana

Granbarksvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies
Arterna är: Lika
Skillnad: Det inre dubbla tvärbandet hos strobilella går relativt rakt ut mot bakkanten, medan det hos pactolana delar sig mer mot bakkanten och ger intryck av att vika av inåt vingen. Det ljusa strecket ut i vingfransarna nära framhörnet kommer hos strobilella från det yttersta vita strecket från framkanten, medan det hos pactolana kommer från det tredje eller ibland det andra strecket från framkanten. Detta ger ett tydligt avgränsat gulbrunt framhörn hos strobilella.
Kännetecken: Brungrå framvingar med brungul pudring i yttre delen. Dubbelt silvrigt tvärband strax innanför mitten som går ihop i mitten. Vita streck från framkanten och oregelbundna silvriga tvärband i ytterfältet.

Cydia
strobilella

Grankottsvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies