Kännetecken: Brunsvarta framvingar med vit fläck med mörk kärna från bakkanten halvvägs ut. Vita streck från framkanten, det innersta paret går ihop med bakkantsfläcken. I bakre delen av ytterfältet gulbrunt fält med silvriga kanter och svarta streck.

Cydia
coniferana

Tallbarkvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus nigra, Pinus sylvestris
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Coniferana har palper i samma nyans som huvudet, medan de hos conicolana är tydligt gulare än huvudet. Detsilvriga strecket från framkanten som är näst längst ut går hos coniferana i en båge till bakkanten, vilket det inte gör hos conicolana. Conicolana har också en gråare färg i inre delen av framvingen.
Kännetecken: Brungrå framvingar med brungul pudring i yttre delen. Vitt och silvrigt böjd tvärband strax innanför mitten. 4-5 svarta längsgående streck i bakre delen av ytterfältet med silvriga tvärband innanför och utanför. Ljusa brungula palper.

Cydia
conicolana

Svarttallsskottvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 9-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus nigra, Pinus sylvestris