Kännetecken: Vattrad grå teckning med stor vit punkt med mörk kant på båda vingarna.Diffust rostbrunt tvärband mitt på vingarna.

Cyclophora
pendularia

Pilgördelmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Quercus, Salix caprea, Ulmus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Färgskillnaden gör dem enkla att skilja åt.
Kännetecken: Beige vingar med riklig mörkare vattring och vita diskpunkter med mörk kant. I regel finns mörka diffusa fläckar nära ytterkanten.

Cyclophora
porata

Brunvattrad gördelmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fraxinus, Quercus