Kännetecken: Vattrad grå teckning med stor vit punkt med mörk kant på båda vingarna.Diffust rostbrunt tvärband mitt på vingarna.

Cyclophora
pendularia

Pilgördelmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Quercus, Salix caprea, Ulmus
Arterna är: Lika
Skillnad: Mörka former av albipunkta kan påminna om pendularia. Förutom att pendularia har en mer vattrad teckning så är framkanten på framvingen rak med tydlig knyck nära framhörnet medan albipunctas framkant är mer jämnt svängd.
Kännetecken: Vit eller grå vingar med stor vit punkt med mörk kant på båda vingarna. Två mörka tvärlinjer som består av punkter. Ibland diffust grått eller rostbrunt tvärband mitt på vingarna.

Cyclophora
albipunctata

Björkgördelmätare

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula