Kännetecken: Hanen har blå vingar med brett svart sömfält och svart pudring på vingribborna i yttre delen, honan har bruna vingar som ibland har blå fjäll i inre delen. Undersidan brungrå med blågrön bas och jämnstora svarta prickar med vit kant.

Cyaniris
semiargus

Ängsblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 24-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Melilotus officinalis, Trifolium, Vicia cracca
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Hanen av ängsblåvinge har mer violett ton på vingarna och tydligare svartmarkerade vingribbor. Honan av ängsblåvinge är enfärgat brun utan orange kantmånar. Undersida: Ängsblåvinge saknar helt fläckar längs ytterkanten.
Kännetecken: Hanen har ljusblå vingar, honan bruna och oftast diffusa orange kantmånar. Undersidan är gråbrun med stora vitkantade svarta prickar på framvingen och mindre på bakvingen. Bred vit bård längs ytterkanten med orange fläckar.

Polyommatus
dorylas

Väpplingblåvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 28-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Cymbalaria muralis, Melilotus, Thymus serpyllum, Trifolium