Kännetecken: Hanen har blå vingar med brett svart sömfält och svart pudring på vingribborna i yttre delen, honan har bruna vingar som ibland har blå fjäll i inre delen. Undersidan brungrå med blågrön bas och jämnstora svarta prickar med vit kant.

Cyaniris
semiargus

Ängsblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 24-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Melilotus officinalis, Trifolium, Vicia cracca
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Hanen av ängsblåvinge har en mer violett ton jämfört med hanen av klöverblåvinge och vingribbor som är mer markerade med svart. Honan av klöverblåvinge har bredare svart bård på framvingen jämfört med hanen av ängsblåvinge. Honan av ängsblåvinge är brun med på sin höjd enstaka blå fjäll inre delen. Undersida: Klöverblåvinge har större prickar på framvingen jämfört med bakvingen och dessa ökar dessutom i storlek bakåt. Ängsblåvinge har jämnstora prickar.
Kännetecken: Hanen har ljusblå vingar med svart utkantsband, honan brunsvarta vingar med rikligt med blå pudring. Undersidan ljusgrå. Bakvingen har blågrön pudring i inre delen. Framvingen har vitringade prickar som ökar i storlek bakåt.

Glaucopsyche
alexis

Klöverblåvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Astragalus, Cytisus, Fabaceae, Galega, Medicago, Melilotus officinalis, Onobrychis, Trifolium, Vicia